Συμμετοχή

Εγγραφές έως 3 άτομα

Όροι Συμμετοχής

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο virtual Agrinio Santa Run  2020, προμηθευτείτε το t-shirt, περπατήστε ή τρέξτε για καλό σκοπό και στείλτε μας τις φωτογραφίες σας. Επίσης ενημερωθείτε για τα έπαθλα και ποιοι είναι η διαδικασία για να συμμετέχετε σε αυτά


Προσοχή** Σε περίπτωση που δηλώσετε ναι και είστε περισσότερα απο ένα άτομα όλα τα μπλουζάκια θα πάνε στη διεύθυνση αποστολής. Μεμονωμένες αποστολές χρειάζονται ατομική εγγραφή

Επιλέξτε τη διαδρομή που θα τρέξετε. Σημειώνεται πως μπορείτε να δηλώσετε περισσότερες απο μια διαδρομές. Ο λόγος που δηλώνονται οι διαδρομές είναι διότι σε κάθε διαδρομή αντιστοιχούν κάποια έπαθλα. Ο/Οι συμμετέχοντες δηλώνουν όσες διαδρομές θέλουν να εκτελέσουν και ακολουθούν τις οδηγίες για την αποστολή των δεδομένων κάθε διαδρομής. Περισσότερα για τα έπαθλα στην ενότητα Επαθλα Αγώνων

Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στις δράσεις του Agrinio Santa Run Virtual 2020.

  1. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στον Φιλαθλητικό Σύλλογο Αγρίνιου και  στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Agrinio Santa Run Virtual 2020, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενες διοργανώσεις Agrinio Santa Run.
  2. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στη φόρμα εγγραφής από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Αγρίνιου και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου.
  3. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στην προηγηθείσα υπ’ αριθ. 2 παράγραφο του παρόντος εγγράφου επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.