Συμμετοχή

Εγγραφές

Όροι Συμμετοχής

Για ομαδικές εγγραφές πατήστε εδώ

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Agrinio Santa Run  2023.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ agrinio santa run 2023

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ agrinio santa run 2023

Ονοματεπώνυμο
Ονοματεπώνυμο
ΟΝΟΜΑ- Χρησιμοποιήστε Κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες
ΕΠΩΝΥΜΟ- Χρησιμοποιήστε Κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες
Παρακαλώ πληκτρολογήστε μόνο το έτος γεννήσεως- Please type in the year of Birth
Επιλέξτε Απόσταση
Προσοχή. Οι μικροί μας φίλοι θα πάρουν όλοι μετάλλιο. Για τη συμμετοχή των μικρών μας φίλων στις κληρώσεις των δώρων και στις υπόλοιπες εκπλήξεις, θα πρέπει να έχει γίνει η εγγραφή τους.
Είστε άνω των 18 ετών;

Required upload size: 204.47MB

Διεύθυνση- Address
Διεύθυνση- Address
Κατοικίας- Home
γραμμή 2 - line 2
Τ.Κ- postal
Πόλη- city
Χώρα - Country
Φύλο - Sex
Μέγεθος Μπλούζας
Επιλέξτε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω εξοπλισμούς-Ενδυμασίες
Σύνολο

Το σύνολο βάσει των επιλογών ενδυμασίας στο προηγούμενο πεδίο.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ * Συμφωνώ και συναινώ με τις πολιτικές και τους όρους χρήσης της Δράσης Όροι Χρήσης

Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στις δράσεις του  5ου   Agrinio Night Run & Santa Run

,

  1. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στον Φιλαθλητικό Σύλλογο Αγρίνιου και  στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Agrinio Santa Run 2023, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενες διοργανώσεις του 5ου Agrinio Night Run & Santa Run.
  2. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στη φόρμα εγγραφής από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Αγρίνιου και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου.
  3. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στην προηγηθείσα υπ’ αριθ. 2 παράγραφο του παρόντος εγγράφου επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.