Συμμετοχή σε agrinio santa run 2022

Ομαδικές Εγγραφές

Όροι Συμμετοχής

Δηλώστε την ομαδική σας συμμετοχή σας στο Agrinio Santa Run  2022. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη φόρμα έτσι ώστε να μπορέσετε να δηλώσετε την ομάδα σας. Προσοχή , για να βγει σωστά το αντίτιμο των δηλώσεων, θα πρέπει να επιλέξετε τον αριθμό των ενδυμασιών που θα πάρει η ομάδα. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο δηλώσει την παραλαβή και των 2 ενδυμασιών, τότε θα πρέπει για αυτόν να βάλετε ποσότητα 2. Πχ. αν από μια ομάδα 10 ατόμων ένας συμμετέχοντας από τους 10 αποφασίσει να πάρει και στολή άη Βασίλη και t-shirt, τότε η συνολική ποσότητα της ομάδας είναι 11.

Agrinio santa Run Registration Ομαδική

Agrinio santa Run Registration Ομαδική

Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου ομάδος
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου ομάδος
Όνομα
Επώνυμο

Παρακάτω συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο , το έτος γέννησης , το μέγεθος μπλούζας , και την επιλογή ενδυμασίας.

Required upload size: 204.47MB

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Σε περίπτωση που κάποιος από την ομάδα επιλέξει και τις δυο επιλογές ενδυμασίας, για αυτόν συμπληρώνεται 2 ποσότητες
ΣΥΝΟΛΟ

Η συναίνεσή μου στους παρακάτω όρους και η από μέρους μου αποδοχή αυτών είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει αποδεκτή η εγγραφή και συμμετοχή μου στις δράσεις του Agrinio Santa Run 2022,

  1. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στον Φιλαθλητικό Σύλλογο Αγρίνιου και  στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Agrinio Santa Run 2022, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενες διοργανώσεις Agrinio Santa Run 2022.
  2. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στη φόρμα εγγραφής από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Αγρίνιου και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου.
  3. Έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω επεξεργασία και χρήση, να αιτηθώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στην προηγηθείσα υπ’ αριθ. 2 παράγραφο του παρόντος εγγράφου επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων μου. Τυχόν τοιαύτη ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα έως την ανάκληση επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων μου.