Χιλιομετρα Προσφοράς

Συνολικά καταγεγραμμένα Χιλιόμετρα προσφοράς για το σκοπό μας. Ενημερώνουμε τα χιλιόμετρα που έχουν τρέξει οι συμμετέχοντες απο την έναρξη μέχει και τη λήξη του αγώνα

3453

Συνολικά Χιλόμετρα προσφοράς

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • {{content-3}}
 • {{content-4}}
 • {{content-5}}
 • {{content-6}}
 • {{content-7}}
 • {{content-8}}
 • {{content-9}}
 • {{content-10}}
 • {{content-11}}
 • {{content-12}}
 • {{content-13}}
 • {{content-14}}
 • {{content-15}}
 • {{content-16}}
 • {{content-17}}
 • {{content-18}}
 • {{content-19}}
 • {{content-20}}
 • {{content-21}}
 • {{content-22}}
 • {{content-23}}
 • {{content-24}}
 • ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • {{content-3}}
 • {{content-4}}
 • {{content-5}}
 • {{content-6}}
 • {{content-7}}
 • {{content-8}}
 • {{content-9}}
 • {{content-10}}
 • {{content-11}}
 • {{content-12}}
 • {{content-13}}
 • {{content-14}}
 • {{content-15}}
 • {{content-16}}
 • {{content-17}}
 • {{content-18}}
 • {{content-19}}
 • {{content-20}}
 • {{content-21}}
 • {{content-22}}
 • {{content-23}}
 • {{content-24}}
 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • {{content-3}}
 • {{content-4}}
 • {{content-5}}
 • {{content-6}}
 • {{content-7}}
 • {{content-8}}
 • {{content-9}}
 • {{content-10}}
 • {{content-11}}
 • {{content-12}}
 • {{content-13}}
 • {{content-14}}
 • {{content-15}}
 • {{content-16}}
 • {{content-17}}
 • {{content-18}}
 • {{content-19}}
 • {{content-20}}
 • {{content-21}}
 • {{content-22}}
 • {{content-23}}
 • {{content-24}}

5 ΧΛΜ ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Προσωρινή κατάταξη για τα 5 χλμ στο στίβο ΔΑΚ Αγρινίου

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}

Αλσύλιο Αγ. Χριστοφόρου Μπάρα με Μπάρα

Προσωρινή κατάταξη για τη διαδρομή Αλσύλιο Αγ. Χριστοφόρου

 • ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • ΧΡΟΝΟΣ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}
 • ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 • {{content-1}}
 • {{content-2}}